HBCM Laren kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HCBM Laren verstrekt. HBCM Laren kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

HBCM Laren verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HBCM Laren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

HBCM Laren verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hbcmlaren.nl. HBCM Laren zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

HBCM Laren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HBCM Laren verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met HBCM Laren op via info@hbcmlaren.nl. www.hbcmlaren.nl is een website van HBCM Laren en is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 365, 1250 AJ  Laren

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09155053

Telefoon: 0357111377

E-mailadres: info@hbcmlaren.nl